Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai dự án Akari City giai đoạn 2 với 1.690 căn hộ (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 26.528,9m2) tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 chính thức của Sở xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2.

Sở xây dựng Hồ Chí Minh gửi đến Nam Long Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 về việc đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai với dự án Akari Hoàng Nam (Akari City giai đoạn 2).

Cập nhật thông báo sở xây dựng Hồ Chí Minh về việc đủ điều kiện mở bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 (Akari Hoàng Nam).

Cập nhật văn bản mới nhất nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2. Chính thức chuẩn bị ký hợp đồng mua bán Akari City phase 2.

Cập nhật văn bản đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 do Nam Long làm chủ đầu tư.

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 số lượng 1.690 Akari City giai đoạn 2 (Pháp lí: Lô F Akari Hoàng Nam).

Nam Long sẽ ra thông báo về việc ký hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2 trong thời gian tới.

Hiện tại Nam Long đang triển khai bán hàng các dự án Akari City, Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City, Nam Long 2 Cần Thơ,….