Tag Archives: Thành phố bên sông

WATERPOINT: THÀNH PHỐ BÊN SÔNG – THẬT ĐÚNG NGHĨA LÀ SỐNG!

Waterpoint vào một ngày nắng ươm vàng, có cụ ông ngồi trước hiên nhà, thong...