Tag Archives: tan tong giam doc nam long

Nam Long Công Bố Tổng Giám Đốc Mới – Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh

Sáng ngày 04/03/204, Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long (Nam Long Group) công...