Tag Archives: izumi city nam long

Lễ bàn giao nhà Khu đô thị Izumi City Nam Long

BÀN GIAO IZUMI CITY Nam Long và đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin chính thức...